Поддръжка

Най-често срещани проблеми в конюнктурата на българския пазар е липсата на адекватна реакция на търговците по отношение на гаранционна и следгаранционна поддръжка на обектите след издаването им. Ситуацията е голям проблем за клиентите, тъй като бюджетите за изграждане на съвършено жилище не са ниски и помощта на екип, който познава технически обекта и може да реагира с хора и техника, е безценно.

Евентуалното наемане на външен за проекта „специалист” би довело до излишни разходи и възможно непрецизно решаване на казуса. Схемата, която предлагаме е: един телефонен номер, един специалист, ниски разходи, отличен резултат. Студио Тотал предлага две години пълна гаранционна поддръжка на ремонт и обзавеждане и десет години поддръжка, при която клиентът заплаща само материалите без допълнително таксуване за труд и транспорт. Отделно, за клиенти с повече имоти или отсъстващи продължително от страната, предлагаме абонаментна поддръжка, която включва заплащане на сметки, данъци, отдаване под наем, текущи ремонти и др.