Недвижими имоти

Студио Тотал, в синхрон със стратегията за цялостно обслужване на клиентите, предлага услуга по търсене и оценка на подходящ имот за нашите клиенти, както и продажба на старо тяхно жилище. Предимствата да изберете нашето сътрудничество при закупуване на имот е техническата грамотност на консултантите.

Преди да се наеме с продажбата на едно жилище Студио Тотал прави собствена вътрешна оценка за износване и конструктивни проблеми, състояние на ВиК и ел. инсталации. При продажба на стар имот той се подготвя с козметичен ремонт на помещенията и профилактика на съоръженията.

Ангажиментът ни при закупуване или продажба на имот е свързан със съдействие при изготвяне на документи и възможност да се възползвате от допълнителните ни услуги като проектиране, ремонт, обзавеждане, почистване, поддръжка.